GLOW® is the next generation of water purifiers designed to change today's way of drinking clean water and attitude of consuming products and services that are hazardous to our environment such as bottled water and water refilling stations.

FAQs

Utskriftsvänlig versionSend to friend

 

 

 (STILL BEING TRANSLATED TO SWEDISH)

F. Vilka oorganiska föreningar klarar GLOW-filtret av att filtrera bort?

S. Ett välutformat kolfilter kan minska förekomsten av vissa oorganiska föroreningar. GLOW vattenrenare är effektivt mot bly, kvicksilver samt radon och dess slaggprodukter.

F. Är det svårt att byta filtret?

S. Nej.

F. Vad är det som är så speciellt med UV-lampan?

S. Ultravioletta ljus är ett effektivt sätt att förstöra mikroorganismer utan användning av kemikalier. UV-lampan producerar ljus med en specifik våglängd som förstör mikroorganismernas RNA och DNA. Ljuset måste dock vara av rätt styrka och vattnet måste utsättas för ljuset under en viss tid för att metoden ska bli effektiv.

F. Var sitter GLOW vattenrenare monterad?

S. GLOW vattenrenaren kan antingen placeras på diskbänken eller fästas på väggen. Den kan anslutas direkt till kranen med en "Speed-fit connector" eller direkt till vattnet rörledningen, precis som din tvättmaskin. Se bruksanvisningsmanualen för exakta instruktioner.